YoniFlenner -> צילום בטבע: ציוד צילום -> טלהקונברטר (מכפל)


טלהקונברטר (מכפל)

הטלהקונברטרס או בשמם העברי - המכפילים הן עדשות קטנות אותן מחברים בין גוף המצלמה לבין עדשת הצילום, על פי שמם ניתן להבין כי התפקיד שלהם הוא למעשה - להכפיל, וכאן הכוונה היא - להכפיל את אורך מוקד העדשה בפאקטור קבוע (תלוי במכפיל) 1.4 , 2.0 או 3.0.

לדוגמא, אם אחבר מכפל X2.0 לעדשת 70-200 מ"מ, אורך המוקד החדש של העדשה יהיה 140-400 מ"מ. המכפל עצמו קטן ובעל משקל נמוך מאוד, המכשירים החדשים (ואלו מהזן היקר יותר) יכולים לחבר את כל המגעים החשמליים של העדשה אל המצלמה כך שהמיקוד האוטומטי ימשיך לעבוד וכך גם מנגנוני החשיפה והמדידה, מבחינה כלכלית הוא יהיה זול בהרבה מאשר לקנות עדשת 140-400 (אם הייתה כזאת, יותר נכון 100-400 מ"מ), וכמובן יכול לבוא על (כמעט) שלל העדשות שיש לכם ברפרטואר, ממש תרופת הפלא לא ?

אז זהו, שלא בדיוק, כמו לכל אלמנט שמוסיפים לעדשה, גם כאן יש פגיעה באיכות. הדבר העיקרי שנרגיש כשנעבוד עם מכפל יהיה הורדת מפתח הצמצם בפקטור המכפיל, לדוגמא: עדשתf/4.0 70-200 מ"מ עם מכפל של X1.4 תיתן f/5.698-280 מ"מ (4x1.4=5.6), זאת אומרת שאיבדנו כאן דרגה אחת במפתח הצמצם או במילים אחרות - איבדנו כאן סטופ אחד של אור. ואם למשל נחבר לאותה העדשה מכפל של X2.0 נקבל - f/8.0 140-400 מ"מ, זאת אומרת שאיבדנו כאן 2 סטופים של אור. בנוסף מכפל גם מוריד את מהירות המיקוד של העדשה, וחלק מהעדשות יאבדו את פונקציות הפיקוס האוטומטי כשמחברים אליהם מכפל.בדרך כלל טוענים כי הפגיעה הכי פחות משמעותית היא במקרה בו מחברים מכפל אל עדשת פריים (אורך מוקד קבוע) איכותית. ואם לא עדשות פריים אז לפחות כאלו אשר בעלות מפתח צמצם גדול.

לאחר שכל הדברים נאמרו על יתרונות המכפל וחסרונותיו, המכפל יכול להיות שימושי מאוד כשמטיילים בחוץ, אם משתמשים בחצובה, ניתן להפיק תמונות לא רעות בכלל, למרות איבוד האור והניגודיות, עדיף שהם יהיו בתיק הטיולים מאשר לא יהיו בכלל.