YoniFlenner -> צילום בטבע: ציוד צילום -> טבעת הארכה


טבעת הארכה

בדומה למכפיל, טבעת הארכה (או טבעת הרחקה) מורכבת בין העדשה למצלמה (לחיישן), אך בשונה מהמכפיל היא אינה מכילה אלמנטים של זכוכית (ולכן אינה גורמת לעיוותים אופטיים) ואינה משנה את אורך המוקד, תפקידה של טבעת הארכה הוא להרחיק את העדשה מהחישן וע"י כך מאפשרת להתקרב יותר אל העצם המצולם שזה אומר שההגדלה של האובייקט תהיה גדולה יותר.

השימוש העיקרי הוא בעדשות מאקרו (לא זום עם אפשרות מאקרו), אפשרי להשתמש בעדשות זום אבל צריך לקחת בחשבון שלאחר שקבעת את אורך המוקד צריך לפקס ועדיף ידני.

גם כאן ישנו מחיר אופטי אשר בראש וראשונה משפיע על כמות האור אשר נכנסת לעדשה, בשל ההרחקה של העדשה מהחיישן לא כל האור ייפול על המסך (האור יתפזר יותר) ויעילות העדשה תרד. לכן צריך יותר נתוני חשיפה (צמצם/תריס/רגישות) על מנת להגיע לאותה רמת חשיפה במצב רגיל ללא הטבעות.


בנוסך למחיר האור ישנו מחיר נוסף, מכיוון שהחיישן כעת רחוק מהעדשה ומהמיקום המתוכנן של מישור המיקוד, כך גדל מעגל הדמות ולכן עיוותים אופטיים של העדשה יוגברו ויובלטו כעת, אם כך בסופו של דבר, טבעות הרחקה יכולות גם לפגוע באיכות האופטית למרות שאין בהם שום אלמנט אופטי.

בד"כ טבעות הארכה מקוריות של יצרן העדשה והמצלמה תחבר את כל המעגלים החשמליים של העדשה עם המעגלים המתאימים להם על גוף המצלמה, כך שמנגנוני החשיפה, המיקוד והמדידה ימשיכו לעבוד.